Skelleftebygdens Älghundsgille

Skellefteå, Norsjö, Malå

 

Vill du bli medlem?

För att bli medlem i Skelleftebygdens älghundsgille betalar Ni in 200:-/år på BG 248-3899
Familjemedlemmar betalar 50:-/år.

Glöm inte uppge namn vid inbetalningen!!