Skelleftebygdens Älghundsgille

Skellefteå, Norsjö, Malå

 

Styrelsen 2019

Ordförande:
Roland Lindberg

Sekreterare:
Kerstin Boman

Kassör:
Örjan Larsson

Ledamot:
Göran Nilsson

Ledamot:

Yngve Hillergren


Ledamot:
Jan Boman 

Revisor:
Fredrik Jonsson

Suppleant:

Emma Långström 


Suppleant: 
Dan Lindblom

Webmaster: Emma Långström